THỰC HIỆN PHÁP LUẬT, CHẾ ĐỘ CHÍNH SÁCH
Một số trường hợp được từ chối tiếp công dân
09/11/2021 09:13:00

Việc tiếp công dân đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh tại nơi tiếp công dân là trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, đơn vị có trách nhiệm tiếp công dân theo quy định tại các điểm a, b, c và d khoản 1 Điều 4 của Luật tiếp công dân và các cơ quan thuộc Chính phủ, đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định tại Nghị định số 64/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ.

Tuy nhiên, không phải mọi trường hợp các cơ quan, tổ chức, đơn vị này đều phải tiến hành tiếp công dân, pháp luật đã dự liệu một số trường hợp người tiếp công dân được quyền từ chối tiếp công dân.

 

Thông tư số 04/2021/TT-TTCP ngày 01/11/2021 của Thanh tra Chính phủ quy định quy trình tiếp công dân có hiệu lực vào ngày 15/11/2021 đã quy định cụ thể các trường hợp cơ quan, tổ chức, đơn vị trên được từ chối tiếp công dân. Cụ thể Điều 4 Thông tư số 04/2021/TT-TTCP quy định như sau:

"Người tiếp công dân được từ chối tiếp công dân trong các trường hợp quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 9 Luật Tiếp công dân và phải giải thích cho công dân được biết lý do từ chối tiếp, đồng thời báo cáo người phụ trách tiếp công dân.

Trường hợp từ chối tiếp công dân theo quy định tại khoản 3 Điều 9 Luật Tiếp công dân thì người đứng đầu cơ quan, đơn vị phụ trách tiếp công dân ra Thông báo từ chối tiếp công dân. Thông báo được thực hiện theo Mẫu số 01 ban hành kèm theo Thông tư này".

Dẫn chiếu tới Điều 9 Luật tiếp công dân quy định về những trường hợp được từ chối tiếp công dân:

" Người tiếp công dân được từ chối tiếp người đến nơi tiếp công dân trong các trường hợp sau đây:

1. Người trong tình trạng say do dùng chất kích thích, người mắc bệnh tâm thần hoặc một bệnh khác làm mất khả năng nhận thức hoặc khả năng điều khiển hành vi của mình;

2. Người có hành vi đe dọa, xúc phạm cơ quan, tổ chức, đơn vị, người tiếp công dân, người thi hành công vụ hoặc có hành vi khác vi phạm nội quy nơi tiếp công dân;

3. Người khiếu nại, tố cáo về vụ việc đã giải quyết đúng chính sách, pháp luật, được cơ quan nhà nước có thẩm quyền kiểm tra, rà soát, thông báo bằng văn bản và đã được tiếp, giải thích, hướng dẫn nhưng vẫn cố tình khiếu nại, tố cáo kéo dài".

Nguồn tin: Hoàng Thị Phương Dung- Viện KSND huyện Bình Giang

Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 12 đã giải quyết:
0%
Số hồ sơ xử lý: 0
Trước & đúng hạn: 0
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:03/12/2022 02:19:42)
Chưa kết nối với Dịch Vụ Công Tỉnh

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ TÂN VIỆT - HUYỆN BÌNH GIANG

Trưởng Ban Biên tập:Vũ Ngọc Hưng - Chủ tịch UBND xã Tân Việt

Địa chỉ: UBND xã Tân Việt - huyện Bình Giang - tỉnh Hải Dương

Điện thoại: 02203778303

Email: vungochung1970@.haiduong.gov.vn

Đang truy cập: 0
Hôm nay: 0
Tất cả: 0