AN NINH-QUỐC PHÒNG
Kỷ niệm 77 năm ngày truyền thống Quân đội Nhân dân Việt Nam anh hùng!
17/12/2021 02:53:11

Quân đội nhân dân Việt Nam là quân đội của dân do dân và vì dân; là lực lượng nồng cốt trong lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam; được Đảng Cộng sản Việt Nam và chủ tịch Hồ Chí Mình xây dựng tổ chức, giáo dục và rèn luyện. Dưới sự lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam; sự chở che, đùm bọc, nuôi dưỡng của nhân dân, sự đoàn kết chia sẻ của bạn bè quốc tế… đã anh dũng đánh đuổi chế độ thực dân, đế quốc, giành độc lập thống nhất tổ quốc và làm tròn nghĩa vụ quốc tế cao cả của mình khi cứu giúp dân tộc Campuchia thoát khỏi họa diệt chủng. Trên mỗi một chặng đường trải qua đều ghi dấu những chiến công hiển hách cùng sự tin tưởng thương yêu của Đảng, Nhà nước và nhân dân giành cho những người lính “Bộ đội Cụ Hồ”.

Ngày 22/12/1944 Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ban hành Chỉ thị thành lập Đội “Việt nam tuyên truyền giải phóng quân” và giao cho đồng chí Võ Nguyên Giáp phụ trách gồm 34 chiến sĩ, biên chế thành 3 tiểu đội, đồng chí Hoàng Sâm được cử làm đội trưởng, đồng chí Xích Thắng làm chính trị viên, có chi bộ Đảng để lãnh đạo.

Trải qua 77 năm xây dựng chiến đấu và trưởng thành, cùng với những chiến công mãi mãi ghi vào lịch sử dân tộc như những biểu tượng sáng ngời về một quân đội từ nhân dân mà ra vì nhân dân mà chiến đấu…quân đội ta đã xây đắp nên những truyền thống cao đẹp của “Bộ đội Cụ Hồ” đó là: Tuyệt đối trung thành với tổ quốc; với Đảng, Nhà nước và nhân dân; một quân đội quyết chiến, quyết thắng; biết đánh và biết thắng; quân đội gắn bó máu thịt với nhân dân, quân với dân một ý chí; cán bộ chiến sĩ đồng lòng thống nhất về ý chí và hành động; thực hiện kỷ luật sắt tự giác và nghiêm minh; có tinh thần đoàn kết quốc tế trong sáng, thủy chung, chí nghĩa, chí tình.

Ngày nay dù đất nước đang hoà bình, Đảng, Chính phủ đang tập trung mọi nỗ lực khai thác mọi tiềm năng lợi thế quốc gia để tập trung giữ vững ổn định chính trị, phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội…nhằm góp phần nâng cao đời sống nhân dân. Tuy nhiên quân đội vẫn luôn sẵn sàng chiến đấu ngày đêm để bảo vệ vững chắc tổ quốc; trên mặt trận không tiếng súng phòng chống thiên tai bão lũ, phòng chống đại dịch Covid 19 Quân đội nhân dân Việt Nam vẫn luôn là những người lính tiên phong đi đầu cứu dân, bất chấp phải đổ máu, hy sinh cả bản thân mình vì một mệnh lệnh không thể không thực hiện “Mệnh lệnh từ trái tim người lính”

Tình cảm sự hy sinh cùng những chiến công chói lọi của Quân đội nhân dân Việt Nam sẽ mãi in đậm trong lòng nhân dân Việt Nam và bè bạn tiến bộ trên thế giới. Không thể có bất cứ thế lực nào có thể khuất phục được!

Nguồn: Ban Tuyên giáo huyện ủy 
Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 10 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 2127
Trước & đúng hạn: 2127
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:05/10/2022 11:52:16)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ TÂN VIỆT - HUYỆN BÌNH GIANG

Trưởng Ban Biên tập:Vũ Ngọc Hưng - Chủ tịch UBND xã Tân Việt

Địa chỉ: UBND xã Tân Việt - huyện Bình Giang - tỉnh Hải Dương

Điện thoại: 02203778303

Email: vungochung1970@.haiduong.gov.vn

Đang truy cập: 1
Hôm nay: 11
Tất cả: 9,616