THỰC HIỆN PHÁP LUẬT, CHẾ ĐỘ CHÍNH SÁCH
Chính sách mới về hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động do ảnh hưởng của dịch Covid 19.
09/11/2021 09:05:12

Trong điều kiện dịch bệnh Covid 19 đang diễn biến phức tạp và tác động nặng nề lên nhiu mặt của đời sng xã hội, ảnh hưng lớn đến việc làm, đời sng, thu nhập ca người lao động (NLĐ) và hoạt động sản xuất, kinh doanh của người sử dụng lao động (NSDLĐ), Chính phủ đã ban hành Nghị Quyết số 116/NQ- CP ngày 24/9/2021 góp hỗ trợ người lao động ổn định cuộc sống, tái thiết hoạt động sản xuất kinh doanh, nguồn kinh phí dự kiến 30.000 tỷ đồng được trích từ kết dư Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) đến hết năm 2020.

Theo đó, hỗ trợ bằng tiền cho NLĐ thuộc các đối tượng đang tham gia BHTN tại thời điểm 30/9/2021 (không bao gồm NLĐ đang làm việc tại cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, đơn vị vũ trang nhân dân và đơn vị sự nghiệp công lập do ngân sách nhà nước đảm bảo chi thường xuyên). NLĐ đã dừng tham gia BHTN do chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đông làm việc trong khoảng thời gian từ ngày 01/01/2020 đến hết ngày 30/9/2021 có thời gian đóng BHTN được bảo lưu theo quy định của pháp luật về việc làm, không bao gồm người hưởng lương hưu hằng tháng được hỗ trợ với mức cụ thể như sau: Thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp dưới 12 tháng: hỗ trợ 1.800.000 đồng/người. Thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 12 tháng đến dưới 60 tháng: hỗ trợ 2.100.000 đồng/người. Thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 60 tháng đến dưới 84 tháng: hỗ trợ 2.400.000 đồng/người. Thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 84 tháng đến dưới 108 tháng: hỗ trợ 2.650.000 đồng/người. Thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 108 tháng đến dưới 132 tháng: hỗ trợ 2.900.000 đồng/người. Thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 132 tháng trở lên: hỗ trợ 3.300.000 đồng/người. Thời gian thực hiện việc hỗ trợ người lao động từ 01/10/2021 và hoàn thành chậm nhất vào ngày 31/12/2021.

Đối với NSDLĐ (không bao gồm các cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, đơn vị vũ trang nhân dân và đơn vị sự nghiệp công lập do ngân sách nhà nước bảo đảm chi thường xuyên) đang tham gia BHTN trước ngày 01/10/2021 sẽ được giảm mức đóng 1% xuống bằng 0% quỹ tiền lương tháng của những người lao động thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm thất nghiệp trong thời hạn 01 năm từ 01/10/2021 đến 30/9/2022.N

Nguồn: Viện kiểm sát nhân dân huyện Bình Giang 
Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 12 đã giải quyết:
0%
Số hồ sơ xử lý: 0
Trước & đúng hạn: 0
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:03/12/2022 02:54:46)
Chưa kết nối với Dịch Vụ Công Tỉnh

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ TÂN VIỆT - HUYỆN BÌNH GIANG

Trưởng Ban Biên tập:Vũ Ngọc Hưng - Chủ tịch UBND xã Tân Việt

Địa chỉ: UBND xã Tân Việt - huyện Bình Giang - tỉnh Hải Dương

Điện thoại: 02203778303

Email: vungochung1970@.haiduong.gov.vn

Đang truy cập: 0
Hôm nay: 0
Tất cả: 0