CHÍNH TRỊ-KINH TẾ
XÃ NHÀ CHUẨN BỊ CHO BẦU CỬ TRƯỞNG THÔN NHIỆM KỲ 2022-2024
12/05/2022 09:47:58

Để chuẩn bị tốt cho công tác tổ chức Bầu cử chức danh trưởng thôn, nhiệm kỳ 2022-2024. Trong thời gian vừa qua, UBND xã đã thành lập BCĐ, triển khai kế hoạch bầu cử chức danh trưởng thôn nhiệm kỳ 2022-2024; BCĐ gồm 18 ông bà, trong đó ông Vũ Ngọc Hưng – chủ tịch UBND xã làm trưởng ban; ông Nguyễn Thế Long chủ tịch UBMTTQ và ông Vũ Đình Thà - phó chủ tịch UBND xã làm phó ban, cùng các ông bà trưởng các ban ngành đoàn thể, các đồng chí công chức xã có liên quan, các đ.c bí thư chi bộ khối nông thôn làm thành viên. Tổ chức phân công nhiệm vụ cho các thành viên, các bộ phận trong BCĐ để thực hiện nhiệm vụ theo kế hoạch hướng dẫn của cấp trên. Đồng thời họp triển khai các bước chuẩn bị cho cuộc bầu cử chức danh trưởng thôn, hướng dẫn các thôn thực hiện các bước quy trình chuẩn bị nhân sự theo chỉ thị nghị quyết Đảng bộ xã đảm bảo công khai đúng pháp luật.

Để công tác bầu cử chức danh trưởng thôn đạt kết quả, trong thời gian qua, UBND xã phối hợp với UB MTTQ xã, dưới sự chỉ đạo của Đảng uỷ, đã triển khai các văn bản hướng dẫn kế hoạch bầu cử chức danh trưởng thôn nhiệm kỳ 2022-2024 theo đúng quy trình của các cấp. Trong đó việc tổ chức hội nghị tổng kết nhiệm kỳ 2019-2022, giới thiệu, hiệp thương người ứng cử trưởng thôn, lập danh sách cử tri đại diện hộ tham gia bầu cử, thành lập các tổ bầu cử, niêm yết danh sách cử tri và danh sách người ứng cử trưởng thôn nhiệm kỳ 2022-2024. Hướng dẫn cụ thể cho Ban CTMT các cơ sở thôn làm tốt công tác tư tưởng, tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện Chủ trương của Đảng uỷ – UBND xã và Thực hiện Đề án số 01 của Tỉnh uỷ Hải Dương về sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao chất lượng hoạt động hệ thống chính trị ở xã, phường. Thực hiện chủ trương Bí thư chi bộ đồng thời là trưởng thôn là một nhiệm vụ hết sức quan trọng, yêu cầu sự tập trung lãnh đạo chỉ đạo sát sao của cấp uỷ đảng chính quyền và tinh thần đoàn kết tích cực tham gia bầu cử của cử tri trong thôn. Việc bầu cử trưởng thôn phải đảm bảo công khai minh bạch, dưới sự lãnh đạo trực tiếp của các cấp uỷ Đảng, sự điều hành của chính quyền để công tác bầu cử trưởng thôn trong xã nhiệm kỳ 2022-2024 thành công tốt đẹp được tổ chức vào ngày 22/5/2022 tới đây.

Phạm Thị Trang

Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 10 đã giải quyết:
99.9%
Số hồ sơ xử lý: 688
Trước & đúng hạn: 687
Trễ hạn: 1
Tỉ lệ trễ hạn: 0.1%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:02/10/2023 04:45:39)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ TÂN VIỆT - HUYỆN BÌNH GIANG

Trưởng Ban Biên tập:Vũ Ngọc Hưng - Chủ tịch UBND xã Tân Việt

Địa chỉ: UBND xã Tân Việt - huyện Bình Giang - tỉnh Hải Dương

Điện thoại: 02203778303

Email: vungochung1970@.haiduong.gov.vn

Đang truy cập: 0
Hôm nay: 0
Tất cả: 0