TỔNG QUAN
Tổng quan xã Tân Việt
21/06/2021 03:44:27

Xã Tân Việt nằm ở phía Đông Nam của huyện Bình Giang, nhân dân Tân Việt có truyền thống cần cù sáng tạo trong lao động sản xuất. Xã có tổng diện tích tự nhiên là: 629,26 ha, trong đó đất trồng lúa là 407,85 ha. Xã 2307hộ, số nhân khẩu là 7.965. Xã có 4 thôn, Đảng bộ gồm 278 đảng viên sinh hoạt ở 9 chi bộ, trong đó: 4 chi bộ nông thôn; 3 chi bộ nhà trường và một chi bộ dân quân cơ động; 01 chi bộ Công an, BCH Đảng bộ gồm 13 đồng chí được phân công phụ trách từng lĩnh vực cụ thể, phù hợp chức năng nhiệm vụ của từng đồng chí để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Trong những năm qua tốc độ tăng trưởng kinh tế hàng năm đều đạt mức 10,5%, cơ cấu kinh tế phát triển theo hướng tích cực. Năm 2020, thu nhập bình quân đầu người đạt 52 triệu đồng/người/năm.

Công tác lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng nông thôn mới có sự lãnh đạo đồng bộ giữa Đảng, chính quyền, MTTQ, các ngành đoàn thể trong việc hướng dẫn tuyên truyền cho nhân dân hiểu mục đích về mục tiêu quốc gia XDNTM. Phấn đấu hoàn thành tốt các mục tiêu phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội - an ninh - quốc phòng.

Các tin mới hơn
Các tin cũ hơn
Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 06 đã giải quyết:
99.7%
Số hồ sơ xử lý: 285
Trước & đúng hạn: 284
Trễ hạn: 1
Tỉ lệ trễ hạn: 0.3%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:02/06/2023 16:39:56)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ TÂN VIỆT - HUYỆN BÌNH GIANG

Trưởng Ban Biên tập:Vũ Ngọc Hưng - Chủ tịch UBND xã Tân Việt

Địa chỉ: UBND xã Tân Việt - huyện Bình Giang - tỉnh Hải Dương

Điện thoại: 02203778303

Email: vungochung1970@.haiduong.gov.vn

Đang truy cập: 3
Hôm nay: 8
Tất cả: 525,237