CHÍNH TRỊ-KINH TẾ
TÂN VIỆT TỔ CHỨC THÀNH CÔNG BẦU CỬ TRƯỞNG THÔN NK 2022-2024
23/05/2022 02:52:01

Trong ngày 22/5/2022 vừa qua, xã Tân Việt tổ chức bầu cử chức danh trưởng thôn, nhiệm kỳ 2022-2024. Đây là đợt sinh hoạt chính trị to lớn trong đời sống xã hội của các thôn trong xã, bởi cử tri đại diện hộ gia đình trong thôn là người trực tiếp bỏ lá phiếu lựa chọn ra những người lãnh đạo gần gũi nhất với mình, đó chính là ông trưởng thôn.

 

Để công tác bầu cử chức danh trưởng thôn đạt kết quả, trong thời gian qua, UBND phối hợp với UB MTTQ xã hướng dẫn kế hoạch bầu cử chức danh trưởng thôn, nhiệm kỳ 2022-2024 theo đúng quy trình của các cấp. Trao đổi về công tác chỉ đạo bầu cử, ông Vũ Ngọc Hưng – Chủ tịch UBND – Trưởng ban chỉ đạo bầu cử cho biết: “Phát huy những kết quả và kinh nghiệm qua các lần bầu cử trong xã, để chuẩn bị tốt cho công tác bầu cử trưởng thôn trong xã nhiệm kỳ này, UBND xã đã phối hợp với UB MTTQ triển khai kế hoạch và hướng dẫn cụ thể về công tác giới thiệu, hiệp thương nhân sự cho Ban MT cơ sở thôn, làm tốt công tác tư tưởng, công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện chủ trương của Đảng uỷ – UBND xã và Đề án 01 của Tỉnh uỷ Hải Dương là trưởng thôn khoá này đồng thời là Bí thư chi bộ. Để cuộc bầu cử thành công BCĐ bầu cử xã chỉ đạo tới MT các thôn cần thống nhất trong các bước giới thiệu và hiệp thương nhân sự và sự đồng thuận trong chi bộ đảng, quân dân chính các thôn, việc giới thiệu nhân sự phải đảm bảo uy tín trong cộng đồng dân cư và quán triệt nguyên tắc lãnh đạo của Đảng. Đặc biệt trong ngày diễn ra cuộc bầu cử, chỉ đạo Đài TT xã phối hợp với các tổ bầu cử các thôn đã tích cực đẩy mạnh công tác tuyên truyền động viên và thông tin tiến độ bầu cử để nhân dân nắm được tham gia đi bầu củ”.

Phát huy trách nhiệm và quyền làm chủ của mình, cử tri đại diện hộ trên địa bàn xã đã tích cực hăng hái tham gia đi bầu cử chức danh trưởng thôn đạt kết quả cao. Ông Vũ Đình Khẩn trúng cử chức danh trưởng thôn thôn Tân Hưng đạt 93,86 %, ông Phạm Hữu Tú thôn Bằng Giã đạt 79,77 %, ông Nghiêm Văn Đoán thôn Lý Đỏ đạt 83,91%, riêng thôn Bình An có 2 đồng chí ứng cử dẫn đến số phiếu bầu bị phân tán, kết quả ông Đặng Đình Đễ đạt 55,07 %. Với những kết quả trên cuộc bầu cử trưởng thôn trong xã Tân Việt đã thành công tốt đẹp.

Phạm Thị Trang 
Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 10 đã giải quyết:
99.9%
Số hồ sơ xử lý: 688
Trước & đúng hạn: 687
Trễ hạn: 1
Tỉ lệ trễ hạn: 0.1%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:02/10/2023 04:51:23)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ TÂN VIỆT - HUYỆN BÌNH GIANG

Trưởng Ban Biên tập:Vũ Ngọc Hưng - Chủ tịch UBND xã Tân Việt

Địa chỉ: UBND xã Tân Việt - huyện Bình Giang - tỉnh Hải Dương

Điện thoại: 02203778303

Email: vungochung1970@.haiduong.gov.vn

Đang truy cập: 0
Hôm nay: 0
Tất cả: 0